Whitepapers

White Paper Digitale informatie voorziening maakt zorginstelling gezond

Geplaatst op Geupdate op

Whitepaper papierloos werken binnen de zorgsector.
Kennisdocument over slim documentbeheer, digitalisering en ontsluiten van informatie bij zorginstellingen middels tablets.

Whitepaper Papierloos Werken_Final_2012

papierloos werken is dit nu echt efficient

Geplaatst op Geupdate op

Grootschalig onderzoek naar documentprocessen ontkracht een aantal mythes.

IDC Whitepaper

IDC_White Paper_Ricoh_Papierloos werken

Uit een studie van IDC, uitgevoerd met de steun van Ricoh, blijkt dat documentprocessen veel minder gestructureerd verlopen dan algemeen aangenomen. Verder blijkt ook dat drie op de vier organisaties te maken krijgen met ernstige incidenten veroorzaakt door procesfouten. En elektronische processen zijn niet noodzakelijk efficiënter dan papieren stromen. Al deze tendensen tekenen zich volgens deze internationale studie zowel voor in Europa, Noord-Amerika en Azië. Een overzicht van de belangrijkste mythes die worden doorprikt:
Lees de rest van dit artikel »

Whitepaper maatschappelijk verantwoord ondernemen in de zorgsector

Geplaatst op Geupdate op

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) draagt bij aan de belangrijkste doelstellingen van de zorgsector die betrekking hebben op het verbeteren van processen en diensten. Het maakt de Care & Cure instelling uitnodigender voor patiënten en cliënten en interessanter voor medewerkers en zorgpartners. Het brengt onderscheidend vermogen in een concurrerende markt. Het draagt bij aan efficiëntieverbeteringen en daarmee aan de bedrijfscontinuïteit. Zodoende helpt MVO de betaalbaarheid, de toegankelijkheid en de kwaliteit in de zorgsector te waarborgen. Daarom is het verrassend dat er binnen Care & Cure instellingen nog weinig aandacht is voor MVO. Care & Cure instellingen   die vandaag de trend doorbreken, kunnen daar morgen al winst mee behalen.

Wilt u meer weten? Download hier ons whitepaper: MVO in de Zorg

Wat kan Managed Document Services betekenen voor zorginstellingen?

Geplaatst op Geupdate op

Zorgverleners willen patiënten of cliënten zo snel, comfortabel en efficiënt mogelijk beter maken of verzorgen. Dat is de kerntaak van een ziekenhuis of VVT-instelling. De ICT-organisatie van de zorginstelling ondersteunt dat streven. Tegelijkertijd staan zorginstellingen momenteel onder grote druk door verschillende economische, maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen:

Lees de rest van dit artikel »

Patiënten en informatielogistiek in de zorg

Geplaatst op Geupdate op

Patiënten en informatielogistiek in de zorg

De Nederlandse zorgsector krijgt een steeds prominentere plek in het dagelijks functioneren van de maatschappij. Een vergrijzende bevolking en een langere levensverwachting zetten zorgverleners onder druk om de betaalbaarheid van de zorg te waarborgen. De overheid dwingt de sector daar toe met wet- en regelgeving, die marktwerking in de zorg stimuleert, en het invoeren van de diagnosebehandelingcombinatie1. Patiënten zijn door internet beter geïnformeerd over de mogelijke oorzaken van, en behandelingen voor hun klachten. Hierdoor zijn zij mondiger. Patiënten eisen bovendien hogere kwaliteit en betere toegankelijkheid van de zorg. Zij willen bovendien dat ziekenhuizen aantoonbaar voldoen aan kwaliteitseisen. Ook de verzorgenden, verpleegkundigen en medisch specialisten vragen ziekenhuisdirecties om veranderingen. Door de grote toename in administratieve taken krijgen zij steeds minder de handen vrij voor het werk waarvoor zij zijn opgeleid en aangenomen. Dit leidt tot een roep om het gebruik van een elektronisch patiëntendossier en de inzet van geavanceerde technische hulpmiddelen bij de behandeling van patiënten.


Meer informatie? Download gratis het volledige whitepaper via: http://bit.ly/whiteppil 

Whitepaper Slim Documentbeheer in de Zorg

Geplaatst op Geupdate op

Slim Documentbeheer in de Zorg

Document- en informatiebeheer gaan een prominente rol vervullen in de ondersteuning van zorg- en arbeidsprocessen in ziekenhuizen. Deze staan momenteel al onder druk door verschillende maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen. Zo zijn patiënten door internet vaak overvloedig en/of verkeerd geïnformeerd. Dat maakt hen mondiger over hun behandeling dan voorheen. Ook introduceerde de overheid wet- en regelgeving die marktwerking moet creëren en concurrentie moet stimuleren. De tevredenheid en veiligheid van patiënten zijn daardoor belangrijker dan ooit voor de continuïteit van het ziekenhuisbedrijf. De invoering van het burgerservicenummer (BSN) en het landelijke EPD vormen de basis voor toekomstige transmurale gegevens- en informatie-uitwisseling.

Wilt u meer informatie, download dan het volledige whitepaper gratis via: http://bit.ly/whiteslim

GGZ vraagt andere informatielogistiek dan andere zorgorganisaties

Geplaatst op Geupdate op

De GGZ is een jonge wetenschap, die daardoor nog beperkt is in budget en kennis, nog wat versnipperd is, maar niet minder ambitieus. Zo omschreef Peter Wesseling het tijdens het ICTZorg congres, 9 november jl.
Wat mij opvalt in de GGZ, is dat er veel werk zit in het in stand houden van bestaande platforms. Omdat de GGZ-sector zo onderhevig is aan de wetgeving, die vaak verandert, is het bijhouden van de wettelijke eisen al een dagtaak op zich. Innovatie is een tweede, waar we niet snel aan toekomen, wat erg jammer is.
Nadat ik dit schrijf verbaast mij meteen het volgende. Zorg op afstand geniet een geweldige groei binnen GGZ. Het werkt en er komen steeds meer initiatieven, een mooi voorbeeld van hoe innovaties binnen de sector de cliënt en behandelaar helpen.
Jammer vind ik dat het op zichzelf staat, er is zoveel meer mogelijk. Binnen de GGZ is er een grote vraag naar een totaaloplossing. In tegenstelling tot andere zorgorganisaties heeft de GGZ een steeds duidelijker beeld van wat de vraag is aan hun ICT-leverancier. Een totaaloplossing of oplossingen die passen binnen de bestaande systemen. Aansluiting.
Daarnaast denk ik dat de zorg op afstand niet alleen van toepassing hoeft te zijn op de GGZ. Het kan door andere instellingen worden opgepakt, met andere middelen weliswaar, maar deze vorm van informatielogistiek is in mijn ogen een schoolvoorbeeld van hoe het kan.
De GGZ-sector is nu eenmaal een andere tak van zorg, maar er is zoveel te leren. Ik vind het een mooie omgeving in te werken.

Voor meer informatie kunt u dit whitepaper downloaden: Optimaal informatiebeheer in de Care Sector