Meest Recente Evenementen Updates

Kennissessie Tony Bosma 10 september NH Hotel Zandvoort werken nieuwe stijl

Geplaatst op Geupdate op

KLMOPENDonderdag 10 september, in vergelijking tot de dagen ervoor een mooie (na)zomerdag. 19 graden is de verwachting, maar in de ochtend is het nog wat fris. De gasten worden van de parkeerplaats op circuit Zandvoort naar het NH Hotel gependeld in de Ricoh Mini Coopers. Beetje bij beetje druppelen ze allemaal binnen en bij aanvang is de zaal vol.

Lauren Somer opent de sessie door te vertellen wat het thema van de dag is, wie Ricoh is, wat Ricoh doet en hoe Ricoh een verandering doormaakt. Pieter Rahusen neemt het woord over en neemt ons mee op een korte reis door wat veranderen is. De mensen in de zaal maken instemmende geluiden als Pieter een voorbeeld noemt. ‘Vroeger op de basisschool in groep 3 stond er een juffrouw voor de klas die dag in dag uit informatie zond. Tegenwoordig maken we steeds meer gebruik van digitaal onderwijs op maat’, aldus Pieter. Vervolgens wordt er een filmpje
afgespeeld met daarin (bekende) personen die al eens eerder het verschil hebben gemaakt. Mensen met lef en een eigen visie. Mensen als Gandhi en Martin Luther King.

FB_20150910_11_45_38_Saved_Picture

De kern van de sessie wordt gegeven door Tony Bosma: trendwatcher en futurist. Tony is heel duidelijk over wat hij wil bereiken die morgen. Zijn doel is om de gasten uit te dagen, aan het denken te zetten. Volgens hem trekt de mens bestaande kennis te weinig in twijfel. ‘Intelligentie is het in twijfel trekken van wat je denkt te weten, niet het reproduceren van wat je weet’, aldus Tony. Hij geeft aan dat mensen geconditioneerd worden: vanaf je 4e of 5e levensjaar ga je naar de basisschool, vanaf je 12e jaar ga je naar de middelbare school, vervolgens moet je een opleiding kiezen en in principe is het de bedoeling dat je daar je werk van maakt. ‘Kinderen zijn nog echt, maar in de loop van de tijd word je steeds minder jezelf’, zegt Tony. Hij herhaalt dat hij de gasten wil uitdagen, dat ze hun kritisch denkvermogen gebruiken. Hij ziet wel in dat het niet eenvoudig is om het verschil te maken, want degenen die niet aan regels en procedures voldoen, kloppen niet volgens de maatschappij. Dan stelt hij de volgende vraag: ‘Is het niet absurd dat degenen die op je geld passen meer verdienen dan degenen die op je moeder passen?’ De zaal wordt even onrustig. De gasten laten blijken dat ze het hiermee eens zijn.

Technologie en de ontwikkeling ervan zijn mooi volgens Tony, maar de mens moet zelf kritische vragen blijven stellen. Aanvoelen, inleven en begrijpen, dat is de taak van mensen. Mensen stellen de vragen, dat kan technologie niet doen. ‘Digitaal is het oude normaal, fysiek is het nieuwe uniek’, zegt hij. Weer reageren de gasten instemmend door te knikken of een geluid te maken. Denk na, pak vrijheden, dat is wat Tony ons wil meegeven. ‘Als je denkt dat het niet mogelijk is om het verschil te maken, dan heb je nog nooit in een kamer met één klein mugje gelegen’, sluit hij af. Met die zin wordt de sessie in een zaal vol hard lachende mensen afgesloten.

Advertentie

Slim onderwijs kan niet zonder slim informatiebeheer

Geplaatst op Geupdate op

Slim onderwijs

 

 

 

 

 

In het onderwijs werken veel slimme mensen. Zij doen hun best om ook anderen slim te maken. Dit gebeurt steeds vaker met moderne leermiddelen. De innovatie en digitalisering van het onderwijs vind ik prachtig om te zien. Van digibord tot online colleges en van leren op de iPad tot informatiedeling via groepsapps. Je kunt er de kwaliteit van onderwijs en communicatie flink mee verhogen. Maar vergeet slim informatiebeheer niet!  

De aandacht voor digitalisering zie je in de hele onderwijsveld, van basisschool tot universiteit. Minister Bussemaker promoot het waar ze kan. Een prima ontwikkeling. Dat de focus op de ‘leerkant’ ligt, is begrijpelijk maar ook een beetje jammer. Er valt namelijk op meer terreinen veel te winnen met digitalisering. Bijvoorbeeld rondom interne, administratieve processen. Zelf noem ik dat graag ‘slim informatiebeheer’. Ik weet ook wel dat dit niet sexy klinkt, maar het is wel belangrijk. En slimme onderwijsmensen weten dat heel goed.

Betrouwbaar beheer

Veel onzichtbare informatiestromen in het onderwijs vragen om zorgvuldig en betrouwbaar beheer. Dat geldt bijvoorbeeld voor diploma’s, cijferlijsten, certificaten, examen- en praktijkovereenkomsten en identiteitsdocumenten. De tijd van papieren archieven is wel zo ongeveer voorbij, maar de transformatie naar en tussen digitale dossiers verloopt niet altijd vlekkeloos. Er gaat vaak veel tijd verloren met dubbele (handmatige) handelingen en het corrigeren van fouten. Medewerkers worden daar niet blij van. Ook leerlingen en studenten niet. Zij rekenen op een up-to-date digitaal persoonlijk dossier. Een dossier waaruit ze, op het moment dat zij dat nodig hebben, de juiste gegevens kunnen halen. Bijvoorbeeld voor een stage of vervolgopleiding.

Scoren bij stakeholders

De toekomst vraagt niet alleen om slim onderwijs. Een instelling die de administratieve zaken op orde heeft, scoort bij haar ‘stakeholders’. Bij leerlingen, ouders en medewerkers ontstaat vertrouwen. Hoe belangrijk dat is, zie je als het mis gaat. Zoals een tijd geleden bij de Hogeschool van Amsterdam, waar diploma’s door een administratieve chaos niet op tijd uitgereikt konden worden. De slimme onderwijsmensen die daar werken, zullen er niet vrolijk van zijn geworden. Ook de financiële gevolgen van goed en slecht informatiebeheer zijn relevant. Alleen met een correcte leerlingenregistratie kun je bij het ministerie de maximale financiële vergoedingen claimen. En daar profiteert uiteindelijk de hele onderwijsorganisatie van.

Mooie resultaten

Onderwijsinstellingen willen best overstappen op slimmer informatiebeheer, merken wij. Maar hoe? Dat is soms een worsteling. Goed partnerschap kan tot mooie resultaten leiden. Een recent voorbeeld is onze samenwerking met het ROC van Amsterdam. De grootste ROC-instelling van ons land koos voor een toekomstgerichte oplossing voor beter, sneller en veiliger informatiebeheer. Via een slimme softwarekoppeling verbindt Ricoh de bestaande kopieer- en scanfunctionaliteiten direct aan EduArte, het kernregistratiesysteem in de cloud waar vrijwel alle ROC’s op zijn aangesloten. Voortaan kunnen medewerkers, na een beveiligde aanmelding, met één druk op de knop een document scannen en tegelijkertijd doorgeleiden naar het juiste digitale dossier in EduArte. Het gebruik van QR-codes minimaliseert de kans op fouten. Het oude systeem werkte alleen met barcodes, wat tot veel ergernis leidde. Sommige gescande documenten belandden in het verkeerde dossier of kwamen niet eens aan. ROC Amsterdam nam er geen genoegen mee. De kwaliteit moest omhoog, met meer controleerbaarheid en veiligheid. Dat is gelukt. Na een pilot en inmiddels driekwart jaar werken met het systeem zijn de voorlopers in Amsterdam blij. Ze noemen de oplossing gebruiksvriendelijk, efficiënt, snel en betrouwbaar.

Niet achterblijven

Zoals wel vaker leidt één (groot) schaap over de dam tot meer. Collega-ROC’s en andere MBO-opleidingen zijn nieuwsgierig geworden. Men wil niet achterblijven, zeker niet omdat de oplossing als cloudplatform beschikbaar is. Dit maakt uitbreiden naar beheersopties voor personeelsdossiers, facturen en interne archiefsystemen eenvoudig. En omdat alles via hetzelfde platform werkt, kun je ook nog eens flink besparen op investerings- en beheerskosten.

Over slim gesproken!

Benieuwd naar onze slimme onderwijsoplossingen? Neem contact op met Rogier Eskes, of iemand van ons onderwijs team.


Platform Aandacht voor Zorg zet zorg in een ander daglicht

Geplaatst op

Stel je eens voor… We gaan er even vanuit dat zorg niet aan ziek zijn gekoppeld is. En de mensen die nadenken over hoe dit ingedeeld wordt, zijn nu eens niet alleen de medewerkers uit de branche. Dit keer steken mensen uit andere sectoren – niet alleen mensen uit de zorg, maar ook bijvoorbeeld wetenschappers, ict’ers en sporters – de koppen bij elkaar. Klinkt goed, toch? Dat dachten ook de initiatiefnemers van het Platform Aandacht voor Zorg. Daarom richtten zij een denktank voor de gezondheidszorg op.
Een denktank oprichten buiten de kaders van je eigen sector en die verschillende werelden aan elkaar koppelt, klinkt misschien heel ambitieus. En dat is het ook. Maar het Platform Aandacht voor Zorg is meer. Althans, dat vertelt Wil Zwart, één van de initiatiefnemers. Zij is oprichter van het platform en legt uit wat het idee achter deze denktank is en wat ze willen bereiken. “We willen bruggen bouwen. Tussen mensen en branches. En krachten bundelen. De zorg zoals het nu georganiseerd is, staat onder druk. Maar zorg hoeft in de toekomst helemaal niet per se vanuit één domein georganiseerd te worden. Sterker nog: liever niet. Daar willen wij een bijdrage aan leveren.”

Speciale aandacht voor het organiseren van zorg van de wieg tot het graf

Terug naar den beginne… Het Platform Aandacht voor Zorg is op een bijzondere manier ontstaan. Wil Zwart vertelt: “Ik was bij een congres voor zorginnovatie. En zoals dat gaat tijdens dit soort events, kwam ik met een aantal mensen in contact. Eén van hen was Pieter Rahusen. Tijdens ons gesprek bleek dat wij dezelfde gedachten en vragen over de zorg hadden… Hoe kan je in de toekomst zorg van de wieg tot het graf organiseren? Het moet anders. Maar hoe? De zorg zit vast in het eigen domein. Hoe krijgen we ze in beweging? En in contact met andere mensen uit andere branches? Daar moesten we eerst eens wat meer mensen voor verzamelen. Met een groep kun je meer. En als we ervoor zouden zorgen dat er veel mensen uit verschillende branches bij betrokken raakten, dan zouden we samen ook echt out of the box kunnen denken. Zo kwam de bal aan het rollen.”

Aandacht en focus gebundeld: samen met andere ogen naar de zorg kijken

Ondertussen is het Platform Aandacht voor Zorg als denktank actief en de initiatiefnemers zijn met een aantal zaken bezig. Eén daarvan is SamenZorg Online. Wil Zwart: “Dit project kwam toevallig op ons pad. Maar het past perfect binnen onze visie. Door jongeren te koppelen aan ouderen en ze uit te laten leggen hoe ze met een computer overweg moeten, helpt het ouderen op een andere manier in contact te blijven. Maar dat niet alleen. Dit project helpt niet alleen de oudere die op dat moment zorg nodig heeft. Jongeren denken hierdoor ook na over hoe dat moet als zij zorg nodig hebben. En zij zullen veel eerder geneigd zijn zelf een dossier op te bouwen. Niet alleen als het gaat om ziek zijn, maar juist als het gaat om gezond blijven. Wat doe je aan sport en hoe zet je voeding in om niet ziek te worden? Dat zullen zij eerder in kaart brengen. Zo’n dossier zorgt voor inzicht en daarmee kun je in de toekomst ook betere zorg bieden. Een stap in de goede richting, vinden wij. Daarom hebben we besloten om praktische hulp te bieden en mee te denken. We helpen SamenZorg Online een business case op te zetten. Zo kunnen de initiatiefnemers van het project straks verder. In verbinding met ons.”

Het Platform Aandacht voor Zorg zoekt nog meer interessante projecten!
Wat brengt de toekomst voor het Platform Aandacht voor Zorg? Wat zijn ideeën van Wil Zwart hierover? “Mensen zorgen ook op andere manieren voor elkaar. Zorg is namelijk niet alleen aan ziek zijn gekoppeld. Daarom hoop ik ook dat we zoveel mogelijk mensen uit zoveel mogelijk verschillende branches bij elkaar kunnen brengen om samen na te denken over zorg. Als we mensen out of the box kunnen laten denken, kan er – denk ik – een enorme olievlek ontstaan. Er zullen namelijk nieuwe samenwerkingsverbanden mogelijk worden. En ik hoop dat daaruit weer nieuwe projecten ontstaan. Het platform blijft ondertussen bruggen bouwen, zoeken naar verbinding. Ik heb mijn voelsprieten in ieder geval uit staan en ben altijd op zoek naar een nieuw project. Wat mij betreft kan die zich niet snel genoeg aandienen.”

Heb jij toevallig een project wat je onder de aandacht wil brengen bij het Platform Aandacht voor Zorg? Wil je meedenken? Of heb je een goed idee? Ik – Pieter Rahusen – ben ook betrokken bij het platform Aandacht voor Zorg en kan je misschien wel verder helpen…

Hoe technologie en digitalisering ervoor kunnen zorgen dat zorg beter wordt

Geplaatst op

Dat er de afgelopen jaren in de zorgsector enorm veel veranderd is, hoef ik je ongetwijfeld niet te vertellen. En dat er de aankomende jaren opnieuw tal van veranderingen zullen volgen, weet je vast ook. De grote vraag is…hoe ga je met al die veranderingen om als je in de zorg werkzaam bent? Wacht je af wat er gebeuren gaat? Of anticipeer je op wat je ervaart? Zet je zorg zelf in werking? Dat laatste doen de mensen die betrokken zijn bij het nieuwe project SamenZorg Online. Suzanne Walsteijn was facilitair manager en is nu trainer en adviseur bij het Netwerkcentrum. “De nieuwe WMO en alle veranderingen die dat met zich meebrengt zorgt ervoor dat we anders moeten nadenken over zorg.” Een fascinatie die ze deelt met Inge Muller. Zij was als vrijwilliger (en projectleider) al betrokken bij de voorloper van SamenZorg Online. “Het project SamenOnline zorgde ervoor dat ICT-leerlingen ouderen leerden omgaan met computers en het internet”, vertelt ze. “Toen de subsidie stopte, lag ook mijn project op z’n gat. Zonde, want ik zag het wel zitten er een vervolg aan te geven. En dat is wat ik nu – samen met Suzanne – doe onder de naam SamenZorg Online.”

Een slimme combinatie tussen het inzetten van zorg en het gebruik maken van technologie
SamenZorg Online heeft meerdere pijlers. Het project wil jongeren in contact brengen met ouderen en mantelzorgers. Zo kan een sociaal isolement voorkomen worden, terwijl het jongeren leert wat meedoen in een participatiemaatschappij betekent. En natuurlijk leren ze hun kennis te verspreiden. Het is educatief voor alle partijen. Maar SamenZorg Online doet meer. Het moet er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat iedereen die zorg nodig heeft of verleent, weet hoe je daar technologie voor kunt inzetten. Zo kunnen mensen langer in hun thuissituatie zorg ontvangen. En kunnen ze hun sociale netwerk in stand houden of zelfs uitbreiden. Op deze manier zijn veel partijen geholpen: jongeren (die of een studie doen die te maken heeft met ICT en technologie of eentje die gericht is op zorg), scholen, mantelzorgers, ouderen en zorgorganisaties. En zelfs softwarefabrikanten.

De eerste stappen naar een plan om zorg en digitalisering samen te brengen
Omdat SamenZorg Online een grote impact kan hebben, zoeken Suzanne en Inge samenwerking met diverse partijen. Zo kwamen ze met Wil Zwart in contact. Wil is initiatiefneemster van het platform Aandacht voor Zorg, een denktank die probeert partijen bij elkaar te brengen om samen te sparren over vraagstukken in de gezondheidszorg. “Als je ervan uitgaat dat zorg van de wieg tot het graf mogelijk moet zijn, moet je praten met andere partijen om te ontdekken hoe je dat vorm kunt geven”, vertelt Wil Zwart. Suzanne en Inge zagen met Wil een mogelijkheid tot samenwerking en presenteerden hun plannen. “Wij hopen samen met het platform een businesscase te kunnen opzetten”, zegt Inge. “En een vorm te bedenken waardoor dit project niet direct stopt als ook de subsidie er niet meer is. Dit werkt nu vaak zo en daar willen we vanaf. Zorg en digitalisering worden nu niet vaak samen in een zin genoemd. Dat vind ik jammer. Het kan namelijk zo leuk zijn. En ontzettend goed samen werken. Dat wil ik laten zien.”

De toekomst van de zorg ligt in de handen van goed gebruik van nieuwe technologie
De betrokkenheid van Suzanne Walsteijn getuigt nu al van een ander manier naar kijken naar samenwerking. Zij gaat namelijk binnenkort werken bij een organisatie die zich bezighoudt met de veiligheid in en rondom gebouwen. “Als beeldzorg toegepast kan worden tussen organisaties en mensen die zorg nodig hebben, creëert dit mogelijkheden om samen te werken met andere partijen.” Het opzetten, begeleiden en implementeren kan Suzanne realiseren vanuit haar nieuwe rol als adviseur en projectmanager. “En ik denk dat we dit nog verder kunnen doorvoeren”, aldus Suzanne Walsteijn. “Scholen, de middenstand, diëtisten, eerst en tweedelijns hulpverleners… allerlei mensen en organisaties kunnen door het omarmen van beeldzorg (door middel van een project als SamenZorg Online) ervoor zorgen dat er een wereld opengaat voor mensen die hun huis niet (goed) uit kunnen komen. En daar maak ik me graag hard voor.”

Geïnteresseerd in SamenZorg Online? Pieter Rahusen is ook betrokken bij het platform Aandacht voor Zorg. Hij weet meer over dit project en kan je alles vertellen over de vorderingen.

Better care is all about understanding, feeling and empathizing

Geplaatst op

Much has been written and said about healthcare. Everyone has his/her own opinion about it, which might not be so strange. At a certain point in your life, everyone will need some sort of care. And that is why I would like to write a blog about this subject. Healthcare is personal. Everyone experiences it in a different way, which is why it has different meanings for people as well. What strikes me most is that everyone agrees that good healthcare is important. Not only for yourself, but also for your family, friends and acquaintances. People (usually) experience care in different ways, so ‘good care’ is a different notion for everyone. It also depends on the situation you are in. Take a hospital, for example. You will find all kinds of patients there, alongside many doctors. One person has just delivered a baby, while another may have received bad news from a test. And do not forget the visitors these patients receive every day. These are all different as well. It is quite a difference whether you are visiting someone in a hospital because they have just become parents, or whether you are visiting your grandmother for the very last time. In short, people come to the hospital for different reasons.

Does understanding, feeling and empathizing in healthcare also apply to you?
There is a story behind every person in a hospital. They want to become better themselves, but are afraid, full of hope, nervous or maybe very happy due to a birth or positive test result. But what do patients generally have in common? I believe that everyone would like to be treated in the same manner, especially in such a meeting place at a crucial moment in your life (birth, disease or death). Almost everyone encounters problems at this stage. It could be something simple, like you cannot find your way around the hospital (what is it with all those signs?!), or you may not understand a word of what a doctor is telling you. It is all about information and how it is presented to you and processed.
Where is healthcare at without understanding, feeling and empathizing?
Eventually, this is the link with my work. Information processing is a part of my daily work as well. I realize that, due to my work with healthcare professionals, I can make a difference in the way a patient experiences a visit to the hospital. Because in the end, this is what healthcare is all about: learning how a patient thinks, feels and acts. Imagine what this person is going through. What is s/he looking for? How can you help him/her? Ricoh can help by providing systems and devices that reduce administrative tasks, leaving more time for better care. My question to you: what is your contribution?

Striking example of feeling, empathizing and understanding in healthcare!

Cleveland Clinck has placed a video online about the same subject I am writing now: understanding, empathizing and feeling what is best for the patient in a certain situation. Their motto? We define the best care together. And I could not agree more to that…

Tip: watch the video as well!

Duurzaamheid: de korte versus de lange termijn

Geplaatst op

Afbeelding3Duurzaamheid staat bij steeds meer bedrijven hoog op de agenda. Volgens onderzoek van MIT Sloan weet bijna twee derde van de organisaties dat duurzaamheid belangrijk is voor de concurrentiepositie. Desalniettemin is bij slechts 36 procent van de bedrijven duurzaamheid echt een geïntegreerd onderdeel van de bedrijfsstrategie. De kloof tussen weten en doen ontstaat door het verschil tussen korte- en langetermijndenken.

Het kan aan de crisis liggen, of aan de lage olieprijs, maar we horen de laatste tijd minder over duurzaamheid. Tot 2013 kon geen manager iets zeggen over zijn of haar bedrijf zonder het woord ‘duurzaamheid’ te gebruiken. De hype is voorbij, maar dat is alleen maar goed nieuws. Het betekent namelijk niet dat het thema verdwenen is, maar dat het is ingeburgerd. Wereldwijd onderzoek  van het Amerikaanse consultancybureau McKinsey uit juli 2014 toont aan dat veel bedrijven al actie ondernemen om duurzaamheid te integreren in de dagelijkse activiteiten. De onderzoekers maken daarbij de kanttekening dat bedrijven die dit doen, aanlopen tegen verschillende uitdagingen. Zo ontbreekt een directe stimulans, of beloning, om duurzaamheid te implementeren en zetten de initiatieven de kortetermijnresultaten onder druk.

Duurzaamheid is een langetermijnstrategie. Een van de officiële definities van duurzaamheid is: ‘ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen’.

Toch is er direct rendement te halen uit investeringen in duurzaamheid. Volgens het onderzoek van McKinsey kan technologie daarbij helpen. Een goed voorbeeld daarvan is het digitaliseren van papieren dossiers, wat ervoor zorgt dat informatie overal en altijd beschikbaar is waar dat nodig is. Dat bespaart op de lange termijn enorm op fossiele grondstoffen, zoals hout. Op de korte termijn levert het echter ook besparingen op, bijvoorbeeld op dure vierkante meters voor archiefkasten en op personeelskosten. Het draagt ook direct bij aan het imago, want de gegevens zijn accuraat en actueel en direct beschikbaar. Dat vermindert het risico op fouten en verhoogt de klanttevredenheid.

Ook videoconferencing is een oplossing die duurzaamheid op zowel de lange als korte termijn rendabel maakt. Deelnemers hoeven niet meer naar een vergaderlocatie te reizen. Dat bespaart op fossiele brandstof en reduceert de CO2-uitstoot. Volgens cijfers van de Climate Neutral Group kan dat oplopen tot een reductie tot wel 50 procent. Het levert ook een directe besparing op in de reiskosten. Het betekent daarnaast dat vergaderingen mensen minder vaak weghouden van kantoor en huis. Dat zorgt voor blijere, en dus productievere, medewerkers.

Ricoh biedt nog veel meer oplossingen die duurzaamheid op de lange en korte termijn winstgevend maken. Met de Total Green Office Solutions  biedt Ricoh producten die het milieu zo min mogelijk belasten en die tegelijkertijd de operationele kosten terugdringen. Een kantooromgeving is verantwoordelijk voor circa 60 procent van het energieverbruik, dus daar zijn grote besparingen te behalen.

Bedrijven hoeven dus niet per se verder te kijken dan het lopende kwartaal om duurzaamheid te integreren in de bedrijfsstrategie. Duurzaamheid staat niet haaks op het doel van het continu verhogen van de winstgevendheid en de waarde voor aandeelhouders. Het draagt daar zelfs aan bij. Zo neemt men de maatregelen om verstandig met energiebronnen en het milieu om te gaan voor het nageslacht én voor de aandeelhouder.

Healthcare White paper MDS

Geplaatst op

WP1Healthcare institutions want to cure or care for patient/clients quickly, comfortably and with a high quality level. That is the core competence of a hospital (Cure) or nursing and/or homecare facility (Care). The IT organization of a healthcare institution supports that mission, at the same time, healthcare institutions experience great pressure at the moment due to developments in economy, society and laws:

  • On-demand healthcare.
  • Cutbacks and cost savings.
  • The quality of care should increase and be guaranteed.
  • Interchangeability of data between healthcare institutions.
  • Increasing demand for care and lack of medical staff.
  • Being able to work irrespective of time and place as medical employee (mobile equipment).
  • Patient and client (or parents) participation in the treatment process.
  • Higher patient and client satisfaction.
  • Attractive work environment and less work pressure.
  • Governance, Risk & Compliance.

These developments denote the importance of having information accessible in the right format, place and time in places where patients/clients and medical staff meet each other. It concerns both physical logistics, but also integration of data in an information structure system. Ricoh’s Smart Document Management aims at less use of paper in healthcare via digitalisation and guidance in this change process. It supports information processes as well as the physical treatment process of patients and clients. Digitalization of patient and client records and company data make treatments and care processes more efficient and safer. It also links medical processes to administration processes in a healthcare institution. This enables healthcare institutions to adhere to a business like approach. It saves operational costs, makes healthcare institutions more attractive on the job market and increases patient/client satisfaction. A few trends that support a paperless office in healthcare have been mentioned above. It is usually a compelling event, happening or development that forces organisations to rethink their document structure. The preconditions are different for every healthcare institution. The introduction of a paperless office strongly depends on the maturity level of an organization and the support from employees and the healthcare institution. They are the ones that will have to work and live with it. The solution is often a step-by-step introduction of the paperless office. In that way, an organization can take the first step to a paperless office whenever they want.

Read the white Paper: Healthcare White paper MDS

Whitepaper Healthcare Document Management

Geplaatst op

WP2The American Recovery and Reinvestment Act (ARRA ) of 2009 gave information technology a huge boost in the healthcare industry. ARRA ’s Healthcare Information Technology for Economic and Clinical Health (HITE CH). Act allocated $19.2 billion for provider adoption of electronic health records (EHR s). In the last year, physicians and healthcare organizations have focused their health IT initiatives on EHR and electronic medical record (EMR) implementation and the “meaningful use” that must be derived from these systems in order to qualify for federal stimulus funds.

While EHR s and EMRs are viewed as a core IT system, forward-thinking healthcare organizations are deploying other solutions to not only complement their EHR and EMR systems, and in doing so achieve meaningful use, but drive value across their enterprise. Given the impact of the economic recession, reimbursement cuts and the rise of self-pay, healthcare organizations are looking for health IT investments that deliver both clinical and financial value, and can be leveraged for future initiatives. Document and content management solutions fulfill healthcare providers’ strategic requirements.

Healthcare IT News and Healthcare Finance News each conducted a survey, on behalf of Hyland Software, the leading developer of OnBase enterprise content management (ECM) software, to determine healthcare providers’ perceptions and usage of document and content management solutions as part of their organization’s IT infrastructure. Allina Hospitals and Clinics, Bayonne Medical Center, Cleveland Clinic Health System, SS M Health Care and University Hospitals of Cleveland also participated in case studies to highlight the benefits they realized in deploying a content management solution.

While these applications are slowly emerging as a core enterprise-wide IT solution — thanks to early adopters illustrated in the case studies — mainstream adoption is still a few years away, the surveys show. The trend may accelerate, however, with the rise of documented clinical and financial benefits by visionary healthcare organizations.

Read the article Whitepaper Healthcare Document Management

Ricoh in healthcare

Geplaatst op

Ricoh works with hospitals to improve efficiency, providing more time to spend on patient care. Immediate and secure access to medical information, issues of mobility and increasing demands from patients for a more proactive approach to healthcare, are all key issues affecting the healthcare sector. Through digitisation, Ricoh can help the healthcare sector to streamline processes. It works to empowers employees to work more efficiently from any location, share information securely and provide more cost-effective levels of patient care.

See Video

Betere zorg door meer Selfservice?

Geplaatst op Geupdate op

De momenten dat je je mobiele telefoon niet bij je hebt, worden steeds schaarser. Eigenlijk heb je het apparaat altijd onder handbereik. Een negatieve ontwikkeling? Dat valt te bezien! Met een mobiele telefoon (of liever smartphone) kun je namelijk tegenwoordig zoveel meer dan alleen bellen. Denk alleen maar eens aan de Apps die je dagelijks gebruikt. Waarom zou je je smartphone dan niet kunnen gebruiken als je bijvoorbeeld een luchthaven binnenloopt? Of een restaurant? En wat dacht je van slim gebruik van je smartphone in een ziekenhuis?
Lees de rest van dit artikel »